2006, Έτος Ελαιολάδου & Ελιάς. Διαγωνισμός συσκευασίας.

Ανακοινώσεις, νέα, δελτία τύπου, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις, εκθέσεις.

2006, Έτος Ελαιολάδου & Ελιάς. Διαγωνισμός συσκευασίας.

Δημοσίευσηαπό Themistoklick » 10.07.06, 11:59 am

Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου
«2006, Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς»
Διαγωνισμός Σχεδιασμού Ελαιολάδου


Στα πλαίσια του «2006, Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς», το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου διοργανώνει διαγωνισμό σχεδιασμού συσκευασίας για το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της εικόνας ποιότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Η τυποποίηση προάγει την εικόνα του ελαιολάδου και βοηθά στον έλεγχο ποιότητας, δίνοντάς του ‘ταυτότητα’, η οποία είναι αναγνωρίσιμη και ελέγξιμη.

Ο διαγωνισμός έχει δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά σε διαγωνισμό σχεδίων συσκευασίας και το δεύτερο σκέλος σε σχέδια επικοινωνίας.

Διαγωνισμός σχεδίων συσκευασίας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου στα πλαίσια του «2006, Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς». Η συμμετοχή στο «Διαγωνισμό Σχεδιασμού Συσκευασίας Ελαιολάδου» σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. O διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως 1) μεμονωμένους σχεδιαστές, 2) επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου και συλλογικούς φορείς νόμιμης εκπροσώπησης αυτών, 3) διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες επικοινωνίας καθώς και 4) σε φοιτητές τεχνών και σχεδίου εγγεγραμμένων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνών, σχεδίου και άλλων κλάδων όπως καλών τεχνών, γραφιστικής, επικοινωνιακού σχεδιασμού, οπτικής επικοινωνίας, δημοσιογραφικού σχεδιασμού και άλλων συναφών κλάδων.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ατόμων που συνδέονται με πρώτο βαθμό συγγένειας με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ή με σχέση εργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
β. Οι ομαδικές συμμετοχές επιτρέπονται.
γ. Κάθε ατομική ή ομαδική συμμετοχή μπορεί να υποβάλει απεριόριστο αριθμό σχεδίων σε κάθε μια από τις κατηγορίες του διαγωνισμού.
δ. Όλοι οι συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα:
i) τη Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής: στην αίτηση θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους, η/οι κατηγορία/ες του Διαγωνισμού στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας κλπ. Με την υποβολή της αίτησης οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
ii) CD ROM που θα περιέχει το δημιουργικό υλικό.
iii) Εκτύπωση δημιουργικών υλικών που υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα το καθένα.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
α. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις (4) κατηγορίες:
i. περιέκτης (φιάλη, δοχείο, κλπ – [container])
ii. ετικέτα (συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου)
iii. συνολική παρουσίαση (ονοματολογία, φιάλη, σχεδιασμός – σύλληψη [concept])
iv. καινοτομία
β. Για να δημιουργηθεί κάθε κατηγορία του Διαγωνισμού θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικοί διαγωνιζόμενοι και πέντε (5) συμμετοχές.

4. ΒΡΑΒΕΙΑ
α. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:
- Κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ: Σε καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές βραβεύονται τα τρία (3) καλύτερα σχέδια με τα εξής ποσά : 1ο Βραβείο: 10.000 ευρώ, 2ο Βραβείο: 5.000 ευρώ, 3ο Βραβείο: 2.000 ευρώ.
- Κατηγορία IV : Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται τα σχέδια των κατηγοριών Ι-ΙΙΙ που παρουσιάζουν την καλύτερη καινοτομία με τα εξής ποσά : 1ο Βραβείο: 10.000 ευρώ, 2ο Βραβείο: 5.000 ευρώ, 3ο Βραβείο: 2.000 ευρώ.
β. Στις ομαδικές νικητήριες συμμετοχές η απονομή του χρηματικού ποσού θα γίνει σε ίσα μέρη σε όλους τους συμμετέχοντες.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
α. Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι νέα και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων ή κάθε συμμετέχουσα ομάδα εγγυάται ότι σχεδίασε, δημιούργησε και είναι δικαιούχος της υποβληθείσας συμμετοχής - ατομικά ή από κοινού, αντίστοιχα.
β. Με την υποβολή της συμμετοχής ο κάθε διαγωνιζόμενος χορηγεί στο Διοργανωτή και στην Επιτροπή Αξιολόγησης την ανέκκλητη άδεια να χρησιμοποιεί, να ασκεί κριτική, να αξιολογεί, να εξετάζει και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αναλύει τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου σε οτιδήποτε βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να διανέμει, να παρουσιάζει στο κοινό τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου για λόγους διαφήμισης ή προώθησης ή εκτέλεσης του Διαγωνισμού αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο διοργάνωσής του. Κατά τα λοιπά όμως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πάνω στα υποβληθέντα σχέδια παραμένουν σε αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία τους και για την υποβολή της συμμετοχής.
γ. Υλικό που προστατεύεται ήδη από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο υποβληθέν σχέδιο. Οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προέρχεται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αλλά ούτε και για προσβολή ιδίων δικαιωμάτων που αφορά στα υποβληθέντα σχέδια και πραγματοποιούνται από τρίτους.
δ. Τα υποβληθέντα σχέδια στην κατηγορία I (περιέκτης) θα πρέπει να αναφέρονται σε μετρικές συσκευασίες, που νόμιμα κυκλοφορούν στην ΕΕ.
ε. Στην κατηγορία IV μπορεί να συμμετέχει και κάθε συμμετέχων στις τρεις πρώτες κατηγορίες του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στην κατηγορία IV θα πρέπει να αιτιολογήσει τον καινοτόμο χαρακτήρα του έργου του σε μια παράγραφο με όχι παραπάνω από 300 λέξεις.
στ. Τα σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD ROM) και ο φάκελος της συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με κατάθεση στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα,
Τηλ. 210 3808664
Φαξ 210 3803422
με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό σχεδιασμού συσκευασίας ελαιολάδου».
Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ιούς.
στ. Τα σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο διαφορετικούς τύπους: i) PDF για εκτύπωση και ii) ανοιχτό αρχείο εκτύπωσης Indesign, QuarkXpress, Illustrator, Freehand or Photoshop. Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν την εξής ανάλυση:- α. 72 dpi έως 1MB - 300dpi (DIN A2, έως 5 MB).
ζ. Όσοι αποστείλουν συμμετοχές θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα, καθώς αυτές δεν θα επιστραφούν.

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

α. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης τα ονόματα των μελών της οποίας είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα www.gge.gr
β. Κριτήρια αξιολόγησης: i. Αισθητικό κριτήριο: Κατά πόσο η εμφάνιση του σχεδίου προωθεί την ελκυστικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος. ii. Οικολογικό κριτήριο: Κατά πόσο το υποβληθέν σχέδιο είναι δυνατό να κατασκευαστεί με υλικά που είναι ασφαλή για τον καταναλωτή και φιλικά προς το περιβάλλον. iii. Πρακτικότητα: Κατά πόσο το υποβληθέν σχέδιο καλύπτει τις πρακτικές ανάγκες των καταναλωτών της σχετικής αγοράς. iv. Οικονομικό κριτήριο: Κατά πόσο είναι εφικτό και οικονομικά συμφέρον για τη σχετική αγορά να προβεί στην αξιοποίηση και στην εκμετάλλευση του συγκεκριμένου σχεδίου.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Μ. Βολουδάκης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης

Π. Καραχάλιος, Πρόερδος
Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing, Ε.Ε.Δ.Ε

Δ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής, Προϊστάμενος
Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης

Μ. Παπαπολύζος, Πρόεδρος
Ενώσεως Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Χ. Πασχαλίδου, Διευθύντρια
Ενώσεως Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας

Σ. Στασινός, Γενικός Διευθυντής
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Λ. Κοτσίρης, Πρόεδρος
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Π. Σόμπολος, Πρόεδρος
Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας

Γ. Αντωνιάδης, Πρόεδρος
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου

Β. Κρανιάς, Πρόεδρος
Ενώσεως Βιοτεχνών Τυποποιητών Ελαιόλαδου

Χ. Παναγόπουλος, Πρόεδρος
ΕΡΤ Α.Ε.

Δ. Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών

Ε. Καλούσης, Πρόεδρος
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Α. Κανέλλης, Πρόεδρος
Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος

Τσαλαπάτης, Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συντακτών Ελλάδας

(ΣΧΟΛΙΟ: ΚΑΝΕΝΑΣ "ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ" ?)7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος και δεν φέρει καμία ευθύνη για i) οποιαδήποτε καθυστερημένη, χαμένη, κατεστραμμένη, ημιτελή, δυσανάγνωστη ή ακατανόητη συμμετοχή, ii) για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, που θα οδηγούσε στη διακοπή του Διαγωνισμού και iii) για κάθε τυπογραφικό λάθος σε υλικό σχετικό με το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναβάλει, να ματαιώσει ή να τροποποιήσει το Διαγωνισμό σε περίπτωση που τεχνική βλάβη αλλοιώσει την ασφάλεια και το σκοπό του Διαγωνισμού, όπως καθορίζεται από το Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μην επιτρέψει την υποβολή συμμετοχής που δεν πληροί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
β. Κάθε Διαγωνιζόμενος συμφωνεί ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστικές και δεσμευτικές για όλα τα θέματα αξιολόγησης των συμμετοχών του Διαγωνισμού.
γ. Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.gge.gr


8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών λήγει την 29/09/2006.

9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
α. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα www.gge.gr και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς ή μέσω ταχυδρομείου ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β. Η απονομή των βραβείων θα γίνει στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2006. Ο ακριβής χρόνος και χώρος της απονομής των βραβείων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.gge.gr. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δημοσιεύσει τόσο τα ονόματα των νικητών όσο και τις νικητήριες συμμετοχές στον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το διαδίκτυο.


LINKS


1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, http://www.mnec.gr

2. Υπουργείο Πολιτισμού, http://www.culture.gr

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, tp://www.minagric.gr

4. Υπουργείο Ανάπτυξης, http://www.ypan.gr

5. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, http://www.gnto.gr

6. Υπουργείο Εξωτερικών, http://www.mfa.gr

7. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, http://www.hepo.gr

8. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, http://www.agrocert.gr

9. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, http://www.elot.gr

10. Αγροτουριστική Α.Ε., http://www.agrotour.gr

11. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, http://www.efpolis.gr

12. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου, http://www.sevitel.gr

13. Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών Τυποποίησης Ελαιολάδου, http://www.esbite.gr

14. Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, http://www.internationaloliveoil.org


ΠΗΓΗ: http://www.gge.gr/home/index.html# | ** 2 0 0 6 ** ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ
Άβαταρ μέλους
Themistoklick
Master Member
 
Posts: 5292
Εγγραφή: 05.04.04, 1:28 pm

Δημοσίευσηαπό ShadowRunner » 10.07.06, 12:22 pm

Ευχαριστούμε Θεμιστοκλή,

Εγώ σκέφτομαι να λάβω μέρος... άντε να δούμε. Δέν το έχω ξανακάνει και ξέρω ότι παίρνουν τα δικά τους παιδιά αλλά όλα καλά, εγώ θα κάνω μια προσπάθεια... :lol:
The power is yours to handle...
Άβαταρ μέλους
ShadowRunner
Member
 
Posts: 220
Εγγραφή: 13.12.05, 2:29 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευσηαπό diman » 10.07.06, 1:01 pm

Thnx themis... :D :D

αλλά όντως μα κανένας γραφιστας?...πάντως είναι ενδιαφέρον αν και θα συμφωνήσω ότι όλα αυτά μου κάνουν λίγο σικέ... :wink:
Άβαταρ μέλους
diman
Junior Member
 
Posts: 338
Εγγραφή: 01.03.06, 12:48 pm
Τοποθεσία: athens

Δημοσίευσηαπό redustry » 11.07.06, 10:41 am

Θα συμφωνήσω και εγώ με τη σειρά μου σχετικά με τη σύσταση της κριτικής επιτροπής. Με ποιά αιτιολογία δεν υπάρχουν αρμόδιοι για να κρίνουν αισθητικά και μάλιστα ανάμεσα σε μια 15μελή επιτροπή; Δεν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η άποψη σχετικών επαγγελματιών;
Άβαταρ μέλους
redustry
Member
 
Posts: 131
Εγγραφή: 11.02.06, 10:07 pm
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ

Δημοσίευσηαπό Themistoklick » 11.07.06, 2:47 pm

Ας ξεκινήσουμε με πολύ πολύ απλά και βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα τον τίτλο του διαγωνισμού.
Αν τον λάβει κανείς σοβαρά υπόψιν θα αγχωθεί.
Εμένα προσωπικά δεν με μάθανε ποτέ πως να σχεδιάζω ελαιόλαδο.
Εσάς;
Άβαταρ μέλους
Themistoklick
Master Member
 
Posts: 5292
Εγγραφή: 05.04.04, 1:28 pm

Δημοσίευσηαπό Blind » 11.07.06, 2:57 pm

Μπάαααααα, εμείς είχαμε ένα τύπο που μας έβαζε να σχεδιάζουμε απορρυπαντικά και κουτιά ποτού... (Captain Morgan Rules!!!!!!) :D :D :D
From dream to dream
we have always been
like an ever flowing stream..
Άβαταρ μέλους
Blind
Junior Member
 
Posts: 484
Εγγραφή: 30.08.05, 9:08 am

Δημοσίευσηαπό lemon » 11.07.06, 4:44 pm

Μα... είναι πολύ απλό Themistoklis...

Αρχικά με τη χρήση του εξιδικευμένου software Olive-Xcatch v.3
μαζεύεις τις ελιές από τα δέντρα...

Ξεδιαλέγεις τις καλύτερες με το χέρι -- αν κάποιος ξέρει κάποιο action ας το μοιραστεί μαζί μας -- και μετά τις κάνεις import στο Olive2Oil CS

Το αποτέλεσμα είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.... Τώρα όσον αφορά τις συσκευασίες και τις ετικέτες..... ας τα αναλάβει κανένας γραφίστας!! :D :D

Χαίρεται που έστω και για πλάκα έδωσε μια συμβουλή στον Themistokli!!!
καλό σου ταξίδι!
Άβαταρ μέλους
lemon
Senior Member
 
Posts: 766
Εγγραφή: 12.06.06, 11:15 am
Τοποθεσία: everywhere & nowhere

ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Δημοσίευσηαπό Exnihilon » 19.09.06, 7:53 pm

Καλησπέρα σε όλους.

Ο διαγωνισμός για το Ελαιόλαδο βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλλον κάποιοι από εμάς, όπως και ο υποφαινόμενος, θα ήθελαν να συμμετάσχουν αλλά πρώτα θα πρέπει να συμπληρώσουν την περίφημη αίτηση συμμετοχής όπως ορίζουν οι όροι του διαγωνισμού.

Δυστυχώς όμως στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου (www.gge.gr) δεν υπάρχει κάποιο link ούτε και κάποιο αρχείο για μεταφόρτωση της αίτηση συμμετοχής.

Ένα ακόμη σημείο άξιο προσοχής, είναι τα δύο (2) αρχεία με τους όρους του διαγωνισμού, ένα pdf με προγενέστερη ημερομηνία όπου αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού η 29/09/2006 και ένα άλλο αρχείο .doc νεότερο, όπου η ημερομηνία έχει αλλάξει σε 13/10/2006 χωρίς να υπάρχει διευκρίνιση μέχρι πια ημερομηνία θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή.

Τέλος σε απάντηση της από 10.07.06 δημοσίευσης του Themistoklis
Site Admin, στην κριτική επιτροπή υπάρχει και συμμετοχή από το χώρο των γραφικών τεχνών, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Γραφιστών Ελλάδος κ. Μπρούσαλης Δ.

Παρακαλώ όποιος γνωρίζει κάτι σχετικά με το έντυπο της αίτησης συμμετοχής ή οτιδήποτε άλλο με τον διαγωνισμό ας απαντήσει…

Κλείνοντας να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όσους τελικά συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αυτό.
Multum in parvo!
Άβαταρ μέλους
Exnihilon
Member
 
Posts: 91
Εγγραφή: 25.06.06, 3:07 am

Re: ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Δημοσίευσηαπό Themistoklick » 19.09.06, 9:06 pm

Exnihilon έγραψε:Τέλος σε απάντηση της από 10.07.06 δημοσίευσης του Themistoklis Site Admin, στην κριτική επιτροπή υπάρχει και συμμετοχή από το χώρο των γραφικών τεχνών, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Γραφιστών Ελλάδος κ. Μπρούσαλης Δ.


Αγαπητέ Exnihilon,
στις 10.07.06 που γράφτηκε η ανακοίνωση αυτή, ουδείς από το χώρο των γραφικών τεχνών, κατ' ουσίαν σχεδιαστής, υπήρξε στην επιτροπή. Προφανώς διαπίστωσαν τα αυτονόητα και κάλεσαν κάποιον εκπρόσωπο.

Τα ευτράπελα που μας κοινοποιείς, προσωπικά δεν μου προκαλούν ουδεμία έκπληξη. Ειλικρινά δεν περίμενα κάτι πιο αξιόλογο από άποψης οργάνωσης.

Εύχομαι να βρεις άκρη και καλή επιτυχία.

Φιλικά Θεμιστοκλής
Άβαταρ μέλους
Themistoklick
Master Member
 
Posts: 5292
Εγγραφή: 05.04.04, 1:28 pm

Re: ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Δημοσίευσηαπό Exnihilon » 19.09.06, 9:54 pm

Αγαπητέ Themistoklis,

Θα συμφωνήσω μαζί σου για "τα ευτράπελα" του εν λόγω διαγωνισμού.
Η δημοσίευση μου έγινε προς αναζήτηση κάποιας άκρης στο θέμα και η αναφορά μου στην πρώτη δημοσίευση του διαγωνισμού που έγινε στις 10.07.06 δεν είχε άλλο σκοπό, παρά μόνο να δώσω νεότερη πληροφόρηση σχετικά με τους συμμετέχοντες στην επιτροπή.

Η αξιοπιστία των δημοσιεύσεων των Site Administrarors είναι αδιαμφισβήτητη.

Φιλικά exnihilon
Multum in parvo!
Άβαταρ μέλους
Exnihilon
Member
 
Posts: 91
Εγγραφή: 25.06.06, 3:07 am

Δημοσίευσηαπό theosdesign » 20.09.06, 1:56 pm

Μήπως να κάνουμε τους δικούς μας διαγωνισμούς όπως "Γραφεικρατία 2006, 30 χρόνια δημόσιο"!
Πέραν της πλάκας πάντως πάλι ο κ. πρόεδρος της Ερτ είναι μέσα. Καθόλου περίεργο για μένα
Theo|s Design
graphic+visual designer
Άβαταρ μέλους
theosdesign
Senior Member
 
Posts: 545
Εγγραφή: 12.01.06, 4:41 pm
Τοποθεσία: Ανατολικά της....

Δημοσίευσηαπό Themistoklick » 20.09.06, 2:45 pm

μα είσαι σοβαρός ?
δε ξέρεις τι συμφέρον έχουν οι ελαιοπαραγωγοί
από την τηλεόραση ?

όταν βλέπεις εσύ καμιά δραματική ταινία στην ερτ
όπως το "μάνα γιατί με γέννησες" ή το "καταραμένη φτώχια"
δε βουτάς τη φραντζόλα μέσα στο λαδάκι στη σαλάτα
με αγωνία και λυγμούς ?
Άβαταρ μέλους
Themistoklick
Master Member
 
Posts: 5292
Εγγραφή: 05.04.04, 1:28 pm

Δημοσίευσηαπό lazyline___ » 20.09.06, 3:44 pm

iii. συνολική παρουσίαση (ονοματολογία, φιάλη, σχεδιασμός � σύλληψη [concept])

περιλαμβάνει και 3d?
Άβαταρ μέλους
lazyline___
Member
 
Posts: 13
Εγγραφή: 18.11.05, 12:01 am
Τοποθεσία: la casa de los amigos imaginarios

Δημοσίευσηαπό theosdesign » 20.09.06, 4:23 pm

Themistoklis έγραψε:μα είσαι σοβαρός ?
δε ξέρεις τι συμφέρον έχουν οι ελαιοπαραγωγοί
από την τηλεόραση ?

όταν βλέπεις εσύ καμιά δραματική ταινία στην ερτ
όπως το "μάνα γιατί με γέννησες" ή το "καταραμένη φτώχια"
δε βουτάς τη φραντζόλα μέσα στο λαδάκι στη σαλάτα
με αγωνία και λυγμούς ?


και λιγάκι ρίγανη αλλά λίγο ψημένο σαν φρυγανιά.
Ήταν απολύτως φυσιολογικό πως δεν κατάφερα να το σκεφτώ
Γι'αυτό είσαι site admin.
Theo|s Design
graphic+visual designer
Άβαταρ μέλους
theosdesign
Senior Member
 
Posts: 545
Εγγραφή: 12.01.06, 4:41 pm
Τοποθεσία: Ανατολικά της....

Δημοσίευσηαπό Themistoklick » 20.09.06, 4:25 pm

:D
Άβαταρ μέλους
Themistoklick
Master Member
 
Posts: 5292
Εγγραφή: 05.04.04, 1:28 pm

Διαγωνισμός Ελαιόλαδου (συνέχεια)

Δημοσίευσηαπό Exnihilon » 20.09.06, 8:32 pm

Πέρα από κάθε πλάκα και τα λοιπά ευτράπελα της ελληνικής γραφειοκρατικής πραγματικότητας που δίνει το παρόν ακόμη και σε έναν εικαστικό (πλην όμως εμπορικού ενδιαφέροντος) διαγωνισμό, γνωρίζει κάποιος κάτι παραπάνω από μένα για το που μπορεί να βρεθεί η αίτηση συμμετοχής?
Multum in parvo!
Άβαταρ μέλους
Exnihilon
Member
 
Posts: 91
Εγγραφή: 25.06.06, 3:07 am

Δημοσίευσηαπό BlackAdder » 20.09.06, 9:53 pm

Απο περιέργια και μόνο, αύριο που θα περάσω απο το κέντρο, και εάν φυσικά το θυμηθώ, θα πάρω την αίτηση απο το υπουργείο.
Το scanaρω και το postάρω...
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
BlackAdder
Junior Member
 
Posts: 262
Εγγραφή: 12.02.06, 6:18 pm

Δημοσίευσηαπό BlackAdder » 21.09.06, 7:31 pm

Αφού κατάφερα και βρήκα άκρη στον λαβύρινθο του υπουργείου εμπορείο, σας ενημερώνω για τα ακόλουθα σχετικά με τον διαγωνισμό:
Α) δεν χρειάζεται αίτηση. Πολύ απλά κάνετε μια εσείς.

Β) μετά από πολλές ερωτήσεις στο τμήμα, οι επιτρεπτές συσκευασίες είναι
0,10, 2,25, 0,75 1 σε λίτρα.

Απόσπασμα από κείμενο
«Άρθρο 170
Προσυσκευασίες ελαιολάδων
Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυσκευασιών ελαιολάδων πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα):
0,10 0,25 0,50 0,75 1 »

Γ) Όποιος έχει οποιαδήποτε απορία μπορεί να επικοινωνήσει με το Υπουργείο και να του λυθούν οι όποιες απορίες στο 210 3808664. ένας νεαρός που με εξυπηρέτησε φάνηκε πολύ πρόθυμος.
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
BlackAdder
Junior Member
 
Posts: 262
Εγγραφή: 12.02.06, 6:18 pm

Δημοσίευσηαπό Exnihilon » 21.09.06, 7:52 pm

BlackAdder είσαι σκέτο λαγωνικό! Πολύ ενδιαφέροντα όσα αναφέρεις. O υπάλληλος που σε εξυπρέτησε μάλλον δεν βλέπει τα e-mails του συχνά, γιατί στο δικό μου δεν απάντησε κανείς... Anyway.

VCDC members are the best! Power through unity! :star
Multum in parvo!
Άβαταρ μέλους
Exnihilon
Member
 
Posts: 91
Εγγραφή: 25.06.06, 3:07 am

Δημοσίευσηαπό BlackAdder » 21.09.06, 9:14 pm

Και τώρα το αστείο της υπόθεσης.
Πάω στο υπουργείο.
Βλέπω μια ταμπέλα προκηρύξεις.
Λέω να μπω μέσα να ρωτήσω.

Τους λέω ότι θέλω μια αίτηση για διαγωνισμό συσκευασίας ελαιόλαδου. Κοιτάνε τα κιτάπια τους και μου λένε γεμάτοι απορία: «Κύριε έχουμε διαγωνισμούς για φακές, ρύζι, αλλά για λάδι δυστυχώς δεν έχουμε. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ρωτά τον κύριο στην υποδοχή.» :roll:

Ο κύριος στην είσοδο φυσικά νόμιζε ότι μιλούσα κινέζικα και με στέλνει στον δεύτερο.

Στον δεύτερο όροφο που λέτε, αποφασίζω να μπω και να ρωτήσω μια κυρία στα «σήματα». Της περιγράφω το πρόβλημά μου, με ρωτάει αν είμαι στο σωστό υπουργείο γιατί υπάρχει και το υπουργείο ανάπτυξης σε άλλο κτήριο. Τις απαντώ ότι σίγουρα είμαι στο σωστό υπουργείο και αρχίζει τα τηλέφωνα. Οι υπηρεσίες και τα τμήματα αρκετά, άκρη δεν βρίσκαμε. Μάλιστα έλεγε, με το ακουστικό στο χέρι: «Έλα, έχω έναν κύριο εδώ που δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει, κάτι για ελαιόλαδο και διαγωνισμό!!!». :evil: :evil: Πολύ ευγενικά την διορθώνω και τις λέω ότι ξέρω επακριβώς τι θέλω και αναλαμβάνω πρωτοβουλίες. Με τα πολλά πολλά της λέω να κοιτάξει το site του υπουργείου να δει ότι όντως υπάρχει τέτοιος διαγωνισμός. :idea: :idea: Δεν σχολιάζω την ταχύτητα με την οποία χειρίζονταν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, ούτε ότι δεν ήξερε να πατήσει την μεγιστοποίηση στα παράθυρα και βλέπαμε το site σε μέγεθος γραμματοσήμου, θα το προσπεράσω.

Ναι, τελικά τα κατάφερα και έφτασα στον στόχο μου, το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου…
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
BlackAdder
Junior Member
 
Posts: 262
Εγγραφή: 12.02.06, 6:18 pm

Επόμενο

Επιστροφή στο IΙI.I Εκθέσεις . Διαγωνισμοί . Ανακοινώσεις

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

Visual Communication Designers Club

Το Visual Communication Designers Club, το μεγαλύτερο Ελληνικό online design forum, αποτελεί μια Ελληνική κοινότητα σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας, υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, θέλοντας να συμπεριλάβει στα μέλη της κάθε ειδικότητα και βαθμίδα όσων σπουδάζουν ή εργάζονται στον χώρο της επικοινωνίας, έντυπης, διαδικτυακής, τρισδιάστατης ή εφαρμογών πολυμέσων